Italian Trulli

جاده و پایانه ها

آگهی‌ها
 • جایگاه پمپ بنزین داخل شهر

  جایگاه پمپ بنزین داخل شهر

  پمپ بنزین تهران (تهران) سپتامبر 8, 2018 توافقی

  1900 متر سند تک برگ چهارسکو بنزین فروش روزانه 60 الی 65 هزارلیتر امکان ایجاد 200 الی 250 متر تجاری داخل جایگاه امکان بهبود دسترسی و ورود و خروج جایگاه استفاده از تبلیغات محیطی کارمزد ماهانه در حال حاضر 95 الی 100 میلیون تومان دارای پتانسیل افزایش درا...

 • جایگاه پمپ بنزین و گازوییل

  جایگاه پمپ بنزین و گازوییل

  پمپ بنزین پرند (تهران) سپتامبر 8, 2018 توافقی

  جایگاه پمپ بنزین و گازوییل ممتاز سند دفترچه چهار سکو فروش گازوییل یک الی یک میلیون و صد هزارلیتر در ماه بنزین روزانه 60 هزار لیتر کارمزد ماهانه زیر برند 150 میلیون تومان در ماه